– 19.45 presentació del col·lectiu BeAnother Lab de THE LIBRARY OF OURSELVES. (Sala Plató)
BeAnother Lab presentarà el seu projecte de recerca amb la possibilitat també d’emprar els seus dispositius de realitat virtual.