Animàlia

2a PORTA

Els Homo sapiens, en l’origen de l’espècie, ens vam projectar en l’entorn natural i vam atorgar noms i personalitats imaginàries als éssers i als objectes del nostre entorn: plantes, animals, roques, muntanyes, rius, llamps, estrelles, planetes… Fou la nostra època animista, que encara dura en arcaiques cultures i també en molts ritus i costums de les societats modernes.

Els artistes, d’avui o de fa vint mil anys, senten la necessitat de representar la vitalitat i les energies ocultes que s’amaguen en els éssers vius. En el fons, parlen d’allò que vam ser i som encara. De vegades, s’inventen nous animals amb noves formes i funcions, en un exercici d’anticipació imaginària. El passat i el futur s’integren així en la visió contemporània del món.