El rebost dels titelles

El món dels titelles s’estén avui per una àmplia cartografia de teatres, companyies, programadors, objectes, estris, tècniques, tendències i imatges de tota mena que configuren un univers ric, bigarrat i complex. Un univers que a Catalunya gaudeix d’una vitalitat extraordinària. En el desplegament d’aquest Rebost dels Titelles, proposem un recorregut per vuit diferents seccions que volen donar una visió múltiple i sintètica alhora, local i global, de tot allò que gira a l’entorn de la marioneta i de les Figures del desdoblament. Un rebost, en definitiva, on els artistes d’aquestes múltiples disciplines hi extreuen els elements necessaris per confeccionar els plats de llurs cuines particulars.