Convocatòria de selecció d’un projecte en residència pel bienni 2020-2021 adreçada a titulats de l’Institut del Teatre

22/10/2020 | IF Barcelona | Enllaçhttps://ifbarcelona.cat/convocatoria2020_2021/ |

Descarrega’t aquí el text complet de les bases de la convocatòria

IF Barcelona, Biennal de teatre visual i de figures, és una plataforma que té l’objectiu de fomentar i donar a conèixer el món del teatre visual i de figures en tots els seus vessants. La biennal engloba un conjunt d’activitats adreçades a promoure la recerca, la creació i la difusió de produccions, instal·lacions i esdeveniments relacionats amb la conjunció d’arts escèniques i arts plàstiques que és el teatre visual i de figures. IF Barcelona presenta, de manera biennal, un panell d’accions molt atent a les formes escèniques de creació recent.

IF Barcelona va néixer el 2015 amb un simposi acadèmic a l’Institut del Teatre, l’edició del llibre Figures del Desdoblament, una gran exposició i un programa d’espectacles internacionals al centre Arts Santa Mònica de Barcelona, al qual continua vinculat. Des de 2016, IF Barcelona passa a tenir una estructura biennal.

L’edició de 2020-2021 se centra en la constel·lació formada pels conceptes «Màscares, ombres i fils», dóna suport a tres projectes en residència i programa un seguit d’activitats (de caire acadèmic, formatiu i també de programació de propostes) entorn d’aquesta temàtica.

IF Barcelona obre una convocatòria de selecció d’un projecte en residència pel bienni 2020-2021 adreçat a projectes liderats per titulats de l’Institut del Teatre.

 

2. Objectiu i finalitat

L’objectiu d’aquesta convocatòria és facilitar:

• La integració en el teixit professional dels titulats de l’Institut del Teatre.

• El desenvolupament, investigació i creació de projectes en l’àmbit del teatre visual i de figures.

• L’impuls a la producció de projectes de nova creació.

 

3. Procés de selecció

La selecció del projecte en residència s’efectua a través d’una convocatòria de selecció i per concurrència competitiva.

 

4. Requisits

• La convocatòria està adreçada a projectes liderats per titulats de l’Institut del Teatre de les últimes sis promocions (egressats entre 2015 i 2020).

• Els projectes poden ser presentats individualment o com a col·lectiu. En aquest últim cas, el lideratge ha de recaure en un titulat per l’Institut del Teatre que compleixi el requisit anterior.

• La convocatòria té en compte totes les especialitats (ESAD i CSD),  sempre que el projecte pugui tenir cabuda en la línia de programació d’IF Barcelona (teatre visual, de figures i titelles) i en l’eix temàtic del bienni 2020-2021.

• L’eix temàtic del bienni 2020-2021 és “Màscares, ombres i fils”, i es considerarà cada un d’aquests termes des d’una perspectiva molt àmplia.

• Les propostes poden provenir de qualsevol disciplina (teatre, dansa, escenografia…) que pugui encabir-se en alguna de les línies de treball del teatre visual i de figures (teatre d’objectes, titelles, marionetes, ombres, projeccions).

• El projecte ha de ser de nova creació o en fase germinal, no estrenat.

• La selecció del projecte compromet a l’estrena en el marc d’IF Barcelona 2021 i a mantenir un acompanyament durant el bienni 2020-2021. Aquest acompanyament consisteix en un guiatge artístic i de producció del projecte, una contribució econòmica en forma de coproducció per valor de 4.000 euros en concepte d’honoraris artístics amb un complement econòmic variable en funció del volum de la producció, així com a la facilitació de la realització de residències artístiques i tècniques a espais en conveni amb IF Barcelona i dins de l’Institut del Teatre si les circumstàncies ho permeten.

• El període de presentació de propostes és del 22 d’octubre al 25 de novembre de 2020.

 

5. Inscripció i documentació

El projecte s’ha de lliurar a través del formulari de sol·licitud: https://forms.gle/jR6PjBAbCpE2L1eF9

No s’accepten propostes incompletes o trameses a través d’altres vies. S’han d’incloure els següents documents:

1. Dossier explicatiu del projecte en pdf.

2. Dossier de producció del projecte (previsió de calendari, pressupost estimat detallat, recursos tècnics necessaris) en pdf.

3. Documentació gràfica o audiovisual complementària.

4. CV del sol·licitant i, si escau, de l’equip o companyia i dels col·laboradors, en pdf.

5. Dossier o enllaços a treballs anteriors del sol·licitant.

6. Si escau, compromisos de coproducció, de residència, de programació o de suport.

 

6. Comissió de valoració

La valoració de propostes es durà a terme per una comissió formada per l’equip d’IF Barcelona i per dos representants de l’Institut del Teatre. La comissió pot declarar deserta la convocatòria.

 

7. Nombre de projectes seleccionats

La convocatòria seleccionarà un sol projecte en residència.

 

8. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

• El període de presentació de propostes és del 22 d’octubre al 22 de novembre de 2020. El projecte s’haurà de lliurar a través del formulari de sol·licitud ubicat a la pàgina web d’IF Barcelona https://forms.gle/jR6PjBAbCpE2L1eF9

• La resolució de la convocatòria es farà pública en el marc d’IF Barcelona 2020 el dia 13 de desembre de 2020.

 

9. Contacte

Qualsevol aclariment o dubte es pot consultar a través de correu electrònic a info@ifbarcelona.cat