Simposi IF Barcelona 2020: crida a la participació

19/10/2020 | IF Barcelona | Enllaçhttps://ifbarcelona.cat/simposi-if-barcelona-2020-crida-participacio/ |

Màscares, ombres i fils

 Noves dates!
10 i 11 de desembre – Virtual

Omplir el buit

Jornada virtual sobre el futur del teatre de figures

12 de desembre

 

Presentació i àmbits temàtics

El simposi internacional que es convoca cada dos anys a l’empara de les activitats d’IF Barcelona planteja, aquesta edició, un format doble.

Per una banda, amb el títol Màscares, ombres i fils, eix temàtic de la biennal 2020-2021, s’ha projectat un programa de ponències, panells de comunicacions, taules rodones i presentacions de treballs artístics de diverses disciplines, sempre relacionat amb la manera en què aquests tres eixos prenen múltiples formes en escena. D’altra banda, i davant de la irrupció de la pandèmia i els efectes que està causant en l’àmbit escènic, s’ha projectat una jornada virtual, Omplir el buit, en què es debat l’estat, els reptes i les oportunitats actuals del sector,

El simposi pretén donar una perspectiva àmplia i enriquidora del món del teatre de figures així com de les seves interseccions amb altres àmbits artístics. Així mateix, vol ser un punt de trobada i diàleg entre diferents agents actius en aquest camp.

En breu es publicarà el programa complet i el formulari d’inscripció per a l’assistència al simposi.

 

Màscares, ombres i fils

10 i 11 de desembre

 

Àmbits temàtics

  1. Màscares

La màscara és un dels elements essencials i fonamentals del teatre des del seu origen. La màscara, de fet, es pot entendre com el “grau zero” del titella i com l’eina més efectiva del joc entre la distància i la catarsi.

La màscara, avui, ha deixat de ser una eina de representació? Quina és la seva vigència? L’univers simbòlic i representatiu del teatre arcaic o de les tradicions a la perifèria de les arts escèniques té algun ressò en la contemporaneïtat? Quin recorregut té l’ús gairebé quotidià d’eines digitals de manipulació del rostre i la distorsió de la pròpia imatge? Quin pot ser l’impacte de les xarxes socials en la representació escènica? Es poden enxarxar les velles màscares neutres o larvàries, mitges màscares i màscares rituals amb un nou univers de possibilitats d’emmascarar?

  1. Ombres

L’ombra és una imatge obscura projectada per la intercessió d’un cos opac. És, també, el regne de la foscor, la zona de penombra, allò de límits imprecisos, el doppelgänger inseparable. No és, aquest i en definitiva, l’espai de la representació teatral? No emana, la figuració escènica, de tot allò que roman ocult al seu voltant? De l’ombra a la llum -el seu correlat essencial- hi ha tot un ventall d’intersticis que garanteixen la fertilitat d’un àmbit indissociable, també, de la història de l’escena. El joc escènic entre allò que és visible i el seu negatiu es troba a l’origen del mateix fet teatral, del Mediterrani a Bali passant per tradicions encara més ancestrals. El món del teatre visual actual beu d’aquesta trajectòria i s’expressa en una multiplicitat inabastable.

  1. Fils

El joc amb la gravetat i la caiguda és una de les condicions indefectibles de tot equilibri. I les marionetes representen, en escena, aquesta caiguda, la fragilitat d’aquest equilibri. El fil permet guiar-les i animar-les des de la distància, establint un vincle entre indissociable entre manipulador i la seva imatge. El fil és, doncs, una prolongació subtil de la sensibilitat del marionetista, el medi en què és possible qualsevol experiència de la distància.

El fil de les marionetes és el mateix que la corda dels funàmbuls o que les cordes del circ: el pes de l’existència passa per una fibra gràcil i vulnerable alhora que poderosa i necessària. El fil guia Ariadna pel laberint de Creta i serveix a Penèlope per teixir i desteixir el sudari del rei Laertes. Embastar, cosir, suturar, fermar i, en definitiva, unir allò distant és el que ha fascinat a artistes com William Forsythe, Henry V. Tozer o Ghada Amer per a fer servir el fil com a material indispensable de la seva exploració creativa.

El fil, la xarxa, la xarxa digital, la capacitat d’unir i potser manipular allò que es troba a distància… creen noves condicions per a l’escena?

 

Desenvolupament 

El simposi es durà a terme de manera virtual entre els dies 10 i 11 de desembre de 2020. Cada un dels tres blocs consistirà en una ponència, diferents presentacions de treballs o investigacions artístiques en curs o ja realitzades, una taula de comunicacions i una taula d’exposició breu de treballs artístics en curs. Les comunicacions i les presentacions breus de treballs artístics tindran una durada aproximada de 20 minuts cada una.

 

 

Crida a la presentació de propostes per a comunicacions i projectes

Termini de recepció de les propostes:

Màscares, ombres i fils

25 de novembre de 2020

Notificació de l’acceptació: 26 de novembre de 2020

 

Les propostes s’han d’enviar a través del formulari següent:

https://forms.gle/R5QhUP39Bvao4b5bA

 

  • Les propostes per a la presentació de comunicacions han d’incloure:

-Títol

-Abstract

-Breu currículum de l’investigador o artista

 

  • Les propostes per a la presentació breu de treballs artístics (en curs o ja realitzats) han d’incloure:

-Títol

-Breu descripció del projecte acompanyada, si escau, d’elements audiovisuals (fotografies o vídeo)

-Currículum de l’artista, col·lectiu o companyia

 

Més informació i consultes al correu electrònic info@ifbarcelona.cat

 

 

Omplir el buit. Jornada virtual sobre el futur del teatre de figures

12 de desembre

 

Com serà l’espectacle en directe?

L’experiència del confinament ha estat àrida. Hem viscut l’aïllament, les relacions han estat interferides i els rostres mig esborrats, i de sobte recordem el valor d’ajuntar el nostre cos amb uns altres amb un propòsit col·lectiu. S’imposa la necessitat d’un alliberament que, així i tot, sembla més enllà de les nostres forces. En definitiva, ens fan falta espais de transformació i d’acompanyament.

Arran d’una experiència tan reveladora, ens hem adonat d’una inèrcia que venia de lluny. Que potser la capacitat catàrtica de la representació teatral no havia estat ja posada en discussió? Quina mena d’espectacle pot satisfer la nostra necessitat d’alliberament? Allò que en diem producte cultural i l’omnipresència d’un entorn audiovisual individualitzat, no serveixen per ajornar indefinidament l’experiència de la catarsi? O bé són la porta d’un canvi de formes que pot omplir el buit -el desassossec- que ens ha deixat l’aïllament? Quins recursos tenim per renovar les idees d’espectacle, posada en escena i relació amb el públic i la societat?

I des del camp del teatre de figures, quines formes de cura i acompanyament podem imaginar? Quins són els potencials que pot aportar el treball amb l’inanimat, en contextos traumàtics i de crisi com els desencadenats per la pandèmia? Quines estratègies es desenvolupen a diferents països per sortir-se’n, durant aquest temps d’incertesa?

És amb aquestes qüestions que, per aquesta edició, IF Barcelona convoca la jornada virtual Omplir el buit com a punt de trobada dels agents del sector escènic, amb un focus especial al teatre de figures. Estan convocats, doncs, actors, directors, escenògrafs, programadors i també espectadors a debatre sobre l’estat i les oportunitats actuals del sector. Es tracta d’una sèrie de debats per posar sobre la taula recursos i idees que ajudin a trobar l’espai necessari en la quotidianitat individual i col·lectiva.

 

Desenvolupament 

La jornada es durà a terme de manera virtual el dia 12 de desembre de 2020 i consistirà en diferents presentacions de treballs o investigacions artístiques en curs o ja realitzades, un panell de comunicacions i un panell d’exposició breu de treballs artístics en curs, així com un debat virtual sobre l’estat de la qüestió. Les comunicacions i les presentacions breus de treballs artístics tindran una durada aproximada de 15 minuts cada una.

 

Crida a la presentació de propostes per a comunicacions i projectes

Termini de recepció de les propostes:

 

 

Data límit: 25 de novembre de 2020

Notificació de l’acceptació: 26 de novembre de 2020

 

Les propostes s’han d’enviar a través del formulari següent:

https://forms.gle/cHQmao3TQqnK8xgK6

 

  • Les propostes per a la presentació de comunicacions han d’incloure:

-Títol

-Abstract

-Breu currículum de l’investigador o artista

 

  • Les propostes per a la presentació breu de treballs artístics (en curs o ja realitzats) han d’incloure:

-Títol

-Breu descripció del projecte acompanyada, si escau, d’elements audiovisuals (fotografies o vídeo)

-Currículum de l’artista, col·lectiu o companyia

 

 

Més informació i consultes al correu electrònic info@ifbarcelona.cat