El que va ser la exposició. En la línia de col·laboració entre l’Institut del Teatre i IF Barcelona per donar visibilitat, desenvolupar i enfortir el sector del teatre de figures, visual i d’objectes (globalment, teatre de titelles), es convoca el Simposi 2016 dedicat a les Dramatúrgies de l’objecte. Igual que en l’edició de l’any passat, l’objectiu és crear vincles entre la praxi de la creació artística i la recerca escència des d’un context acadèmic. Plataforma de recerca i desenvolupament emmarcada dins el programa d’IF Bracelona 2016, la convocatòria d’aquest simposi coincideix amb el programa de suport a la creació de projectes en residència vinculats a les dramatúrgies de l’objecte al centre Arts Santa Mònica. La mostra de processos de creació restarà oberta al públic del dia 17 al 27 de novembre.